เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล
จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล โดยเปลี่ยนสายงานจาก
สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ
ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ ไฟป่า (kick off)อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นาย ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ,ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยงาน ราชการ ตำรวจ ทหาร สถานศึกษา ประชาชนจิตอาสา.ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ ไฟป่า (kick off)อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561โดยท่าน ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ในการนี้ได้ร่วมปลูกต้นพยุงและทำแนวกันไฟ ร่วมกับพลังมวลชน ณ เชิงบันไดนาค วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่