เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744ร่วมพิธีเททองหล่อพระเจ้าทันใจ,สร้างวิหารพระเจ้าทันใจ,บรรจุหัวใจพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.39 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีเททองหล่อพระเจ้าทันใจ,สร้างวิหารพระเจ้าทันใจ,บรรจุหัวใจพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ณ วัดตำหนักศิริมังคลาจารย์ ม.1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
07 มิถุนายน 2560