เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744โครงการจิตอาสา ประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์"BigCleaningDay
วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร แม่เหียะ ประธานสภาสมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่เหียะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์"BigCleaningDay ลำน้ำคูคลอง"กำจัดวัชพืช ผักตบชวา กีดขวางทางน้ำ โดยท่าน ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานในพิธี ณ ลำเหมืองร้องเรือคำ เขตติดต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะและ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
30 กรกฎาคม 2560