เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744โครงการฝึกซ้อมและทบทวนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560
วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร แม่เหียะ ประธานสภาสมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่เหียะ ข้าราชการ ร่วมเปิดโครงการฝึกซ้อมและทบทวนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 โดยวิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงขั้นสูง ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
31 กรกฎาคม 2560