เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744เยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ร่วมต้อนรับคณะนาง วาสนา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิ ชีวิตใหม่ เข้าเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

 
06 มิถุนายน 2560