เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขต จตุจักร กรุงเทพฯ
วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขต จตุจักร กรุงเทพฯ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
05 มกราคม 2561