เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่เหียะ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา , ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่เหียะ ครั้งที่ 2/2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
09 มกราคม 2561