เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744ร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ 2561
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ 2561และมอบของขวัญ.
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
12 มกราคม 2561