เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 30ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นาย ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่,คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ตำรวจ,ทหาร ฝ่ายปกครอง,เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมต้อนรับท่าน ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล บ้านป่าจี้ ม.3 และจุดบริการนักท่องเที่ยวเชิงวัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
30 ธันวาคม 2560