เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ประธานสภา ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ท่านมีชัย เตชาชาญ รองอธิบดีฯ วิทยากร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
04 มกราคม 2561