เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744ร่วมต้อนรับคณะบุคคลต่างๆเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2561
วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ร่วมต้อนรับคณะบุคคลต่างๆเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2561
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ล้านนา ตำบลแม่เหียะ
ร้าน ฝูลูกชิ้นปลา ตำบลแม่เหียะ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
05 มกราคม 2561