เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744ร่วมรับมอบเงินสนับสนุน,จักรยาน,ของเล่นและซุ้มอาหาร ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ร่วมรับมอบเงินสนับสนุน,จักรยาน,ของเล่นและซุ้มอาหาร จากผู้แทนพระครูสุนทรเจติยารักษ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 เทศบาลเมืองแม่เหียะ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
08 มกราคม 2561