เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ร่วมต้อนรับคณะนาง วาสนา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิ ชีวิตใหม่ เข้าเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
06 มิถุนายน 2560

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ และตำบลใกล้เคียง ,อำเภอเมืองเชียงใหม่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่,อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย,นักเรียน, นักศึกษา.ชาวตำบลแม่เหียะ ,อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดย ท่านประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีและร่วมปลูกต้นหางนกยูงฝรั่งและหญ้าแฝก โดยรอบ ณ บริเวณบึงน้ำหลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ,เชิงวัดพระธาตุดอยคำและฌาปนสถาน ม.๑,๑๐ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
05 มิถุนายน 2560

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ และตำบลบ้านปง ,อำเภอเมืองเชียงใหม่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่,อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย,นักเรียน, นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้,เครือข่าย ทสม.ชาวบ้านแม่เหียะในและบ้านปง ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ปลูกป่า เพื่อพ่อ ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ สองฝั่งดอย ณ บริเวณยอดดอยกอมเขตติดต่อตำบลแม่เหียะและตำบลบ้านปง จังหวัดเชียงใหม่
04 มิถุนายน 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกองงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยคำและประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ประจำปี 2560 โดยท่าน เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.33 จังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ท่าน ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่, ผู้กำกับการ สภอ.เมืองเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ณ วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
18 พฤษภาคม 2560

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกองงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยคำและประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ประจำปี 2560 โดยท่าน ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ท่ามกลางสายฝน ณ ศาลปู่แสะย่าแสะเชิงวัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
18 พฤษภาคม 2560

สภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดย นางจินตนา โนวิรัตน์ ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อขอความเห็นชอบและยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติ ปี 60 และเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
28 เมษายน 2560

พิธีสระเกล้าดำหัวผู้สุงอายุ ตำบลแม่เหียะ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เนื่องในประเพณีปีใหม่เมืองที่ผ่านมา
23 เมษายน 2560

วันที่ 21เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ,ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดโครงการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม โดยท่าน ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ วัดท่าข้าม ม.4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
21 เมษายน 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกองงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ,พนักงานเทศบาล ร่วมรดน้ำดำหัวท่านสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาส ปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ ๒๕๖๐ และร่วมรับการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลโครงการนวัตกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ
20 เมษายน 2560

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 08.39 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกองงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ,พนักงานเทศบาล ร่วมสักการะ พระพรหมเจ้าที่ ศาลเจ้าที่ ศาลตา ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการทำงาน ในโอกาส ปี๋ใหม่เมืองและสงกรานต์เชียงใหม่ ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ
18 เมษายน 2560

วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ,ร่วมรดน้ำดำหัวท่านรองผู้ว่าราชการต่อมาพร้อมด้วยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรดน้ำดำหัว ท่าน ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และภริยา
ต่อมาเวลา 14.30 น.ร่วมขบวนรดน้ำดำหัว ท่าน ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
15 เมษายน 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลแม่เหียะ และใกล้เคียงร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ณ ห้องประชุม 80 พรรษา รวมใจเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
11 เมษายน 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมปล่อยขบวนนักเรียน/นักศึกษาทำงานภาคฤดูร้อน ออกทำกิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบล รับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
11 เมษายน 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่เหียะ ตำรวจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนน ,จุดบริการนักท่องเที่ยวเชิงวัดพระธาตุดอยคำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ห้องธนาวรรณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
10 เมษายน 2560

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่เหียะ ร่วมถวายต้นคัวตานงาน สรงน้ำพระธาตุวัดต้นปิน และ ฉลองกุฏิสงฆ์(ปอยหลวง)พร้อมคณะศรัทธา หัววัด โดยท่าน พระครูอาภัสรัตนธาดา เจ้าคณะตำบลแม่เหียะ เจ้าอาวาสวัดต้นปิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
07 เมษายน 2560

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2