เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744


 ชื่อ : ประกาศ ให้ใช้ระเบียบเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง ว่าด้วยการขออนุญาตใช้และกำหนดอัตร  [ 18 มีนาคม 2557 ]
ประเภท ประกาศ / คำสั่ง
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ