เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

โอนงบประมาณ


รายการวันที่
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1005 พฤษภาคม 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 921 เมษายน 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 823 มีนาคม 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 710 มีนาคม 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 624 กุมภาพันธ์ 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 515 กุมภาพันธ์ 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 431 มกราคม 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 330 ธันวาคม 2559
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 216 ธันวาคม 2559
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 118 พฤศจิกายน 2559

     1  [2]