เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา


รายการวันที่
แผนสามปี 2558-256025 ธันวาคม 2557
รายงายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 255723 ธันวาคม 2557
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558 27 พฤศจิกายน 2557
แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2556-256028 ตุลาคม 2557
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 04 กรกฎาคม 2557
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา 13 ธันวาคม 2555

     1  [2]