เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

รายงานทางการเงิน


รายการวันที่
งบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255830 กันยายน 2558
งบประมาณการเงิน ปี 255829 กันยายน 2558
งบทดลองเทศบาล เดือน ธันวาคม 255604 กันยายน 2557
งบทดลองเทศบาล เดือน พฤศจิกายน 255604 กันยายน 2557
งบทดลองเทศบาล เดือน ตุลาคม 255604 กันยายน 2557
งบทดลองเทศบาล เดือน กรกฎาคม 255704 กันยายน 2557
งบทดลองเทศบาล เดือน มิถุนายน 255704 กันยายน 2557
งบทดลองเทศบาล เดือน พฤษภาคม 255704 กันยายน 2557
งบทดลองเทศบาล เดือน เมษายน 255704 กันยายน 2557
งบทดลองเทศบาล เดือน มีนาคม 255704 กันยายน 2557
งบทดลองเทศบาล เดือน กุมภาพันธ์ 255704 กันยายน 2557
งบทดลองเทศบาล เดือน มกราคม 255704 กันยายน 2557
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 255631 สิงหาคม 2556
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 255631 กรกฎาคม 2556
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 255630 มิถุนายน 2556
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 255631 พฤษภาคม 2556
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำ เดือน เมษายน พ.ศ. 255630 เมษายน 2556
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำ เดือน มีนาคม พ.ศ. 255631 มีนาคม 2556
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255628 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำ เดือน มกราคม พ.ศ. 255631 มกราคม 2556

     1  [2]  3