เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

ประกาศ / คำสั่ง


รายการวันที่
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร13 มกราคม 2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามโครงการ จำนวน ๕ อัตรา16 ธันวาคม 2556
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ18 พฤศจิกายน 2556
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ13 พฤศจิกายน 2556
ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่องประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการขึ้นทะเบียน ผู้ได้รับผลก24 ตุลาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามโ21 ตุลาคม 2556
ประกาศกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครคัดเล11 ตุลาคม 2556
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ 2555 - 2557) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 11 ตุลาคม 2556
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำนงตำแหน่งสายงานผ11 ตุลาคม 2556
ประกาศการขุดดิน ถมดิน29 สิงหาคม 2556
19 มิถุนายน 2556
ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่องการรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามโครงกา19 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง19 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่องหลักเกณฑ์การปฎิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายในเขตเ19 กุมภาพันธ์ 2556
ประชาสัมพันธ์รับเจ้าหน้าที่โอนย้าย เดือน ตุลาคม 5517 ตุลาคม 2555
สิทธิการลาของพนักงานเทศบาล16 ตุลาคม 2555

     1  [2]