เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

เทศบัญญัติ


รายการวันที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256124 กันยายน 2560
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256015 สิงหาคม 2559
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256015 สิงหาคม 2559
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255917 สิงหาคม 2558
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 255917 สิงหาคม 2558
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255815 สิงหาคม 2557
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 255815 สิงหาคม 2557
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณปี 255715 สิงหาคม 2556

 [1]