เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

โอนงบประมาณ


รายการวันที่
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2729 กันยายน 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2627 กันยายน 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2520 กันยายน 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2418 กันยายน 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2311 กันยายน 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2229 สิงหาคม 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2118 สิงหาคม 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2016 สิงหาคม 2560
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 401 สิงหาคม 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1901 สิงหาคม 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1801 สิงหาคม 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1730 มิถุนายน 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1615 มิถุนายน 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1509 มิถุนายน 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1405 มิถุนายน 2560
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 331 พฤษภาคม 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1331 พฤษภาคม 2560
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256024 พฤษภาคม 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1219 พฤษภาคม 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1115 พฤษภาคม 2560

 [1]  2