เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี


รายการวันที่
แผนพัฒนาบุคคลกร ปี 2558-256014 พฤศจิกายน 2557
โครงสร้างส่วนงานราชการ07 พฤศจิกายน 2557
แผนอัตรากำลัง ประจำปี 2558-256007 พฤศจิกายน 2557
แผนอัตรกำลัง 3 ปี23 มกราคม 2556

 [1]