เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

รายงานทางการเงิน


รายการวันที่
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 256022 สิงหาคม 2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256019 กรกฎาคม 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 256019 กรกฎาคม 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 256012 มิถุนายน 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 256015 พฤษภาคม 2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256019 เมษายน 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 256010 เมษายน 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256013 มีนาคม 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 256013 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256023 มกราคม 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 255909 มกราคม 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 255912 ธันวาคม 2559
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 255915 พฤศจิกายน 2559
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆประจำปีงบประมาณ 255930 กันยายน 2559
รายงานเงิน ประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 255930 กันยายน 2559
รายงานเงินประจำเดือนตุลาคม 2558 - เดือนมีนาคม 255930 กันยายน 2559
งบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255830 กันยายน 2558
งบประมาณการเงิน ปี 255829 กันยายน 2558
งบทดลองเทศบาล เดือน ธันวาคม 255604 กันยายน 2557
งบทดลองเทศบาล เดือน พฤศจิกายน 255604 กันยายน 2557

 [1]  2