เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

รายงานทางการเงิน


รายการวันที่
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 15 มกราคม 2561
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 256009 มกราคม 2561
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 256007 ธันวาคม 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 256007 พฤศจิกายน 2560
งบแสดงสถานะทางการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปี 256027 ตุลาคม 2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256009 ตุลาคม 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 256009 ตุลาคม 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 256006 กันยายน 2560
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 256022 สิงหาคม 2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256019 กรกฎาคม 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 256019 กรกฎาคม 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 256012 มิถุนายน 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 256015 พฤษภาคม 2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256019 เมษายน 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 256010 เมษายน 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256013 มีนาคม 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 256013 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256023 มกราคม 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 255909 มกราคม 2560
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 255912 ธันวาคม 2559

 [1]  2  3