เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

ประกาศ / คำสั่ง


รายการวันที่
ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการกำหนดน28 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ25 เมษายน 2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสายงานผู้บริหาร01 เมษายน 2558
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึก24 มีนาคม 2558
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร09 มีนาคม 2558
07 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง06 สิงหาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 931 กรกฎาคม 2557
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง พนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 5 บ้านดอนปิน30 กรกฎาคม 2557
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ16 กรกฎาคม 2557
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย เดือน สิงหาคม ๕๖23 มิถุนายน 2557
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย เดือน มิถุนายน ๕๖23 มิถุนายน 2557
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย เดือน เมษายน ๕๖23 มิถุนายน 2557
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย เดือน กุมภาพันธ์ ๕๖23 มิถุนายน 2557
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย เดือน ธันวาคม ๕๕23 มิถุนายน 2557
ประกาศจัดตั้งศูนย์ one stop service01 พฤษภาคม 2557
ประกาศ ให้ใช้ระเบียบเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง ว่าด้วยการขออนุญาตใช้และกำหนดอัตร18 มีนาคม 2557
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ05 มีนาคม 2557
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ05 มีนาคม 2557
ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี03 กุมภาพันธ์ 2557

 [1]  2