เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

ประมวลกฏหมายและจริยธรรม


รายการวันที่
ประมวลกฎหมายจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง07 มกราคม 2557
พระราชบัญญัติเทศบาล01 กุมภาพันธ์ 2556
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ05 พฤศจิกายน 2555

 [1]