เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)


ขอเชิญร่วมงานการแพทย์ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรล้านนา วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Academic Service Center:UNISERV CMU) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแพทย์ภูมิปัญญาไทยล้านนา พึ่งพาตนเอง” และ "การอบรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและการบริโภค"
 30 พฤศจิกายน 2560

แบบฟอร์มโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
 29 พฤศจิกายน 2560

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
มาร่วมกันทำรองเท้า เพื่อสุขภาพ ด้วยนะคะ
 17 พฤศจิกายน 2560

 08 พฤศจิกายน 2560

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 26 กันยายน 2560

เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 25 สิงหาคม 2560

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ขอเชิญประชาชนที่สนใจ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์~ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ

 12 มิถุนายน 2560

เทศบาลเมืองแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชนตำบลแม่เ้หียะ
ขอเชิญ ร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ครั้งที่ 15 และพิธีสรงน้ำประธาน จากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ครั้งที่ 15 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ เชิงวัดพระธาตุดอยคำ
และวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ร่วมพิธีสรงน้ำประธาน เวลา 13.19 น. ณ วัดพระธาตุดอยคำ
 11 พฤษภาคม 2560

บริการทำหมันสุนัขและแมว
ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 60 รับ 60 ตัว/วัน
ลงทะเบียนได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่เหียะ 053-276491 ต่อ 402
 26 เมษายน 2560

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ขอเชิญประชาชนที่สนใจ
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร สืบสานตำนานขนมไทย บุหงามงคล สร้างชุมชน ลดปริมาณขยะ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด นะจ๊ะ)
 25 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2560
 03 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 09 มีนาคม 2560

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 03 มีนาคม 2560

มาล่ะ จ้าาาาาาาา รายชื่อผู้โชคดี ในการจับรางวัล ชำระค่าขยะทั้งปี มีรางวัล สำหรับผู้ที่โชคดี สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองแม่เหียะ หรือโทรสอบถามก่อนที่เบอร์ 053-276491 ต่อ 203 นะจ๊ะ **ขออภัยในความล่าช้า เพื่อความถูกต้องและแม่นย้ำ
 01 มีนาคม 2560

 01 มีนาคม 2560

 [1]  2  3  4  5 .....