เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744


ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล
จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 26 กุมภาพันธ์ 2561

 29 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 17 มกราคม 2561

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล
จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล โดยเปลี่ยนสายงานจาก
สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ
ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ
 09 มกราคม 2561

 08 มกราคม 2561

 19 ธันวาคม 2560

ขอเชิญร่วมงานการแพทย์ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรล้านนา วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Academic Service Center:UNISERV CMU) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแพทย์ภูมิปัญญาไทยล้านนา พึ่งพาตนเอง” และ "การอบรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและการบริโภค"
 30 พฤศจิกายน 2560

แบบฟอร์มโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
 29 พฤศจิกายน 2560

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
มาร่วมกันทำรองเท้า เพื่อสุขภาพ ด้วยนะคะ
 17 พฤศจิกายน 2560

 08 พฤศจิกายน 2560

 30 ตุลาคม 2560

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 26 กันยายน 2560

เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 25 สิงหาคม 2560

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ขอเชิญประชาชนที่สนใจ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์~ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ

 12 มิถุนายน 2560

เทศบาลเมืองแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชนตำบลแม่เ้หียะ
ขอเชิญ ร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ครั้งที่ 15 และพิธีสรงน้ำประธาน จากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ครั้งที่ 15 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ เชิงวัดพระธาตุดอยคำ
และวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ร่วมพิธีสรงน้ำประธาน เวลา 13.19 น. ณ วัดพระธาตุดอยคำ
 11 พฤษภาคม 2560

 [1]  2  3  4  5 .....