เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744


ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 26 กันยายน 2560