เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแพทย์ภูมิปัญญาไทยล้านนา พึ่งพาตนเอง” และ "การอบรมการผลิตน้ำหมักชี
ขอเชิญร่วมงานการแพทย์ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรล้านนา วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Academic Service Center:UNISERV CMU) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแพทย์ภูมิปัญญาไทยล้านนา พึ่งพาตนเอง” และ "การอบรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและการบริโภค"
 30 พฤศจิกายน 2560