เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่ ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร ผลิตภัณฑ์กระดาษาสา ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
เริ่มสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 มีนาคม 2559 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่เหียะ
เริ่มเรียนวันที่ 11 มีนาคม 2559
ติดต่อเพิ่มเติม 053-276491 ต่อ 602
 04 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อเด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินสมทบ
ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ (รายใหม่)

 01 กุมภาพันธ์ 2559

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เมืองแม่เหียะ
 18 มกราคม 2559


 18 มกราคม 2559


 11 มกราคม 2559

โครงการอบรมให้ความรู้จัดทำแผนสุขภาพและการเขียนโครงการ ประจำปี 2559
 11 มกราคม 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

 07 มกราคม 2559

 02 ธันวาคม 2558

 13 พฤศจิกายน 2558

ประกาศทม.แม่เหียะ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน
 11 พฤศจิกายน 2558

1. ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานปฏิบัติงานเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 19 ตุลาคม 2558

ประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ
เรื่องหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
 22 กันยายน 2558

ประกาศรับสมัครพนักงานโอนย้าย
แล้ะ ประกาศรับสมัครนักการภารโรง
 15 กันยายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
 24 สิงหาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
     1. งานประกวดเรียงความ
     2. โครงการผู้สูงอายุสัญจรตำบลแม่เหียะ ครั้งที่ 2
 20 สิงหาคม 2558

     1  2  3  [4]  5  6  7  8 .....