เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามโครงการ  ตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสารณภัย
จำนวน 3 อัตรา
 17 สิงหาคม 2558

ประชาสัมพันธ์การอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2558
 03 สิงหาคม 2558

ใบสมัครรำวงย้อนยุค และใบทะเบียนในกิจกรรม we re friend we re fun
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ลานจอดรถ P1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 06 กรกฎาคม 2558

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่า ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถไปขอลงทะเบียนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและโทรศัพท์พร้อมซิมการ์ดที่จะลงทะเบียนได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยเปิดตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
 12 มิถุนายน 2558

อัตราค่าใช้บริการสนามกีฬาหญ้าเทียมและโรงยิมเอนกประสงค์ ทม.แม่เหียะ
 10 มิถุนายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
 29 พฤษภาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
 18 พฤษภาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
 14 พฤษภาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 14 พฤษภาคม 2558

ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

 01 พฤษภาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน
 24 เมษายน 2558

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-6ว
 20 เมษายน 2558

แบบฟอร์มดาวน์โหลดใบสมัคร โครงการสอนเสริมฤดูร้อน (พี่สอน น้องเรียน)
 02 มีนาคม 2558

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง สถานการณ์ไฟป่า ปี 2558
 23 กุมภาพันธ์ 2558

ตารางออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองแม่เหียะ
 11 กุมภาพันธ์ 2558

     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9