เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744หัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256128 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256127 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนมกราคม 256131 มกราคม 2561
กำหนดราคากลางและผู้ชนะราคางานกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ29 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ29 มกราคม 2561
การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายและผู้ชนะการก่อสร้างรางคสล.หมู่ที่ 629 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย เดือน กพ.-กย 6119 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างกำจัดขยะมูลฝอย เดือนกพ. - กย. 6119 มกราคม 2561
ประกาศยกเลิกยกเลิกโครงการก่อสร้าง12 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง09 มกราคม 2561
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง03 มกราคม 2561
ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายฯ03 มกราคม 2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 พร้อมแบบ สขร. 129 ธันวาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างกำจัดขยะมูลฝอย เดือน ก.พ.-ก.ย.6029 ธันวาคม 2560
ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ13 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ13 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 7 วงเงิน 166,000 บาท13 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 วงเงิน 280,00013 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 713 ธันวาคม 2560

 [1]  2  3  4  5 .....