เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744 ชื่อเอกสาร : ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า   [ 07 สิงหาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร