เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744 ชื่อเอกสาร : tor โครงการจ้างเหมาอบรมและทัศนศึกษาดูงาน    [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร