เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744 ชื่อเอกสาร : ประกาศเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั   [ 15 พฤศจิกายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร