เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744 ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างกำจัดขยะมูลฝอย เดือน ก.พ.-ก.ย.60   [ 29 ธันวาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร