เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ 40 ที่นั่ง14 พฤศจิกายน 2560
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (คตง.)10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังคสล. หมู่ที่ 301 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 พร้อมแบบ สขร. 131 ตุลาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างงานเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพท.แม่เหียะ (e-bidding)25 ตุลาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตทม.แม่เหียะ (e-bidding)25 ตุลาคม 2560
ประกาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น12 ตุลาคม 2560
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดราคากลาง งานจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพท.แม่เหียะ (ธ.ค.60-ก.ย11 ตุลาคม 2560
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดราคากลาง งานจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพท.แม่เหียะ (ธ.ค.60-ก.ย11 ตุลาคม 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 256029 กันยายน 2560
กำหนดราคากลาง 3 โครงการ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 256029 กันยายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างกำจัดขยะมูลฝอย (เดือน ต.ค.-พ.ย.60)29 กันยายน 2560
ประกาศราคากลางขยะมูลฝอย 19 กันยายน 2560
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดราคากลางจัดซื้อจอภาพแบบ LED ภายนอกอาคาร07 กันยายน 2560
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ติดป้าย 7 แห่ง และประกาศประมูลพื้นที่เช่าป้ายแยกแม่เหียะสามัคคี31 สิงหาคม 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเสิงหาคม 256031 สิงหาคม 2560
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 228 สิงหาคม 2560
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 528 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารหมู่ 7 และปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ18 สิงหาคม 2560

     1  [2]  3  4  5  6 .....