เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744หัวข้อวันที่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พร้อมแบบ สขร. 130 พฤศจิกายน 2560
ตารางราคากลางรถโดยสาร 14 คัน15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1015 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางงานวางท่อ หมู่ที่ 115 พฤศจิกายน 2560
tor โครงการจ้างเหมาอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ 40 ที่นั่ง14 พฤศจิกายน 2560
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (คตง.)10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังคสล. หมู่ที่ 301 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 พร้อมแบบ สขร. 131 ตุลาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างงานเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพท.แม่เหียะ (e-bidding)25 ตุลาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตทม.แม่เหียะ (e-bidding)25 ตุลาคม 2560
ประกาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น12 ตุลาคม 2560
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดราคากลาง งานจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพท.แม่เหียะ (ธ.ค.60-ก.ย11 ตุลาคม 2560
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดราคากลาง งานจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพท.แม่เหียะ (ธ.ค.60-ก.ย11 ตุลาคม 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 256029 กันยายน 2560
กำหนดราคากลาง 3 โครงการ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 256029 กันยายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างกำจัดขยะมูลฝอย (เดือน ต.ค.-พ.ย.60)29 กันยายน 2560

     1  2  [3]  4  5  6  7 .....