เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744หัวข้อวันที่
กำหนดราคากลางและรายละเอียดราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอ13 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคา ราคากลาง บัญชีราคากลางแสดงวัสดุ 12 รายการ ป้าย LED31 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256031 พฤษภาคม 2560
ประกาศผู้ชนะราคาก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีสเสริมเหล็ก29 พฤษภาคม 2560
ประกาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 29 พฤษภาคม 2560
จัดซื้อจัดจ้างพัดลมไอเย็น22 พฤษภาคม 2560
ประกาศพนัง สะพานบ้านหย่อนและพนังหลังโรงเรียน08 พฤษภาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ 5 ต.แม่เหียะ01 พฤษภาคม 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 256001 พฤษภาคม 2560
ตารางเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง26 เมษายน 2560
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลางงานก่อสร้าง 32 โครงการ20 เมษายน 2560
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลางงานก่อสร้าง 32 โครงการ (ตางรางแสดงวงเงิน)20 เมษายน 2560
ประกาศ การเปิดประมูลเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายบริเวณแยกแม่เหียะสมานสามัคคี ประจำปี 256010 เมษายน 2560
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ไตรมาส 2 (คตง.)07 เมษายน 2560
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 งวดที่ 1 (ผด.6)07 เมษายน 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256031 มีนาคม 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256028 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง09 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256031 มกราคม 2560
ประกาศประมูลป้ายบริเวณแยกแม่เหียะสมานสมัคร 6 เดือน30 มกราคม 2560

     1  2  3  [4]  5  6  7  8 .....