เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางขยะมูลฝอย 19 กันยายน 2560
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดราคากลางจัดซื้อจอภาพแบบ LED ภายนอกอาคาร07 กันยายน 2560
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ติดป้าย 7 แห่ง และประกาศประมูลพื้นที่เช่าป้ายแยกแม่เหียะสามัคคี31 สิงหาคม 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเสิงหาคม 256031 สิงหาคม 2560
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 228 สิงหาคม 2560
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 528 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารหมู่ 7 และปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ18 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาและตารางแสดงราคากลาง เลขที่ 4 งบประมาณปี 256011 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า07 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟ์ลท์ติกคอนกรีต 2 โครงการ04 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 704 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลางก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ31 กรกฎาคม 2560
รายละเอียดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูและปรัปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 731 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256031 กรกฎาคม 2560
ราคากลาง เอกสารเลขที่ 3 ปี 2560 รถกระบะดับเบิ้ลแค็ป ดีเซล19 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 3 ปีงบประมาณ 256019 กรกฎาคม 2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ14 กรกฎาคม 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหียะ14 กรกฎาคม 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหียะ14 กรกฎาคม 2560
ราคากลางและรายละเอียดราคากลางจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ04 กรกฎาคม 2560

     1  2  3  [4]  5  6  7  8 .....