เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744หัวข้อวันที่
ประกาศผลการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 255926 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา23 มกราคม 2560
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ20 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 19 มกราคม 2560
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 368 รายการ12 มกราคม 2560
ประกาศสอบราคากลางขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพใช้งาน12 มกราคม 2560
ประกาศทม.แม่เหียะ เรื่องการเปิดเผยลายระเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนร09 มกราคม 2560
ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดราคากลาง จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอา05 มกราคม 2560
ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ05 มกราคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ05 มกราคม 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 255903 มกราคม 2560
ประกาศทม.แม่เหียะ เรื่องการเปิดเผยลายระเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนร30 ธันวาคม 2559
ประกาศสอบราคา หมู่ที่ 230 ธันวาคม 2559
ประกาศสอบราคาผู้ชนะการประกวดเสนอราคาประปส หมู่ที่ 321 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 14 ธันวาคม 2559
รายชื่อผู้ยื่นซองประปา หมู่ที่ 313 ธันวาคม 2559
รายชื่อผู้ซื้อซองประปา หมู่ที่ 309 ธันวาคม 2559
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 255930 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรราคากลางก่อสร้างประปา หมู่ที่ 325 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาประปา หมู่ที่ 325 พฤศจิกายน 2559

     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9 .....