เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744


วัดต้นปิน

 06 มกราคม 2559

วัดท่าข้าม

 06 มกราคม 2559

วัดสวนพริก

 06 มกราคม 2559

น้ำตกตาดหมาไห้

 06 มกราคม 2559

วัดป่าจี้

 06 มกราคม 2559

วัดอุโบสถ

 06 มกราคม 2559

วัดตำหนัก (วัดสิริมังคลาจารย์)

 06 มกราคม 2559

วัดพระธาตุดอยคำ

 06 มกราคม 2559

 [1]