เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744


วัดป่าจี้
  
วัดป่าชี หรือวัดป่าจี้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา โฉนดเลขที่ 97 ทั้งสี่ทิศจดลำเหมือง

ประวัติความเป็นมาของวัด
วัดป่าชี เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของตำบลแม่เหียะ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการบูรณะแล้ว แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิมอยู่ และยังเป็นสถานที่ ใช้เก็บพระบฏ ที่ใช้ประกอบพิธีการงานประเพณีเลี้ยงดง อยู่ สถาปัตยกรรมเดิมที่ พูดถึงก็คือในเรื่องของลายไทยที่ประดับตามผนังโบสถ์ วิหาร ปละพญานาค สถานที่ต่างๆ ภายในวัดรวมไปถึงศาลาหรือ ระเบียงคต อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอไตรวิหาร และกุฏิสงฆ์

วัดป่าจี้สร้างเมื่อ พ.ศ.2125 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2532 เขต วิสุงคามสี กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน


 06 มกราคม 2559