เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744


วัดสวนพริก
   วัดสวนพริก ตั้งอยู่เลขที่201/1 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เดิมเป็นวัดร้าง และได้เข้ามาบูรณะในปี พ.ศ.2523

 06 มกราคม 2559