เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744


วัดท่าข้าม
  
 วัดท่าข้าม ตั้งอยู่เลขที่118 ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เดิมชื่อวัดแม่เหียะ ย้ายวัดจากวัดเดิมซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของลำน้ำแม่เหียะ  ปัจจุบันอยู่ในที่ถือครองของนายแปง ศรีมณี มาสร้างวัดท่าข้ามขึ้นทางด้านทิศเหนือของลำน้ำแม่เหียะ ที่ได้ชื่อใหม่ว่า "วัดท่าข้าม


 06 มกราคม 2559