เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744


วัดต้นปิน
   วัดต้นปิน เดิมเรียกว่า “ วัดพระจันทร์” เรียกตามชื่อพระพุทธรูปยืน ๒ องค์ บนฐานชุกชี (แท่นแก้ว) ในวิหารวัดต้นปินหลังปัจจุบัน วัดต้นปินตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนตั้งอยู่บริเวณ “โรงเรียนบ้านดอนปินวิทยาคาร” เรียกว่า “วัดพระจันทร์” ครูบาเจ้าอุปนันทเถระ พร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมสมัยนั้นได้ย้ายมาตั้งวัดใหม่ ไว้ ณ ที่ดอนมะตูม (ชาวเหนือเรียกมะตูมว่า มะปิน) อยู่ห่างไปทางทิศตะวัน ออกวัดพระจันทร์ประมาณ ๕๐๐ เมตร เมื่อประะมาณ พ.ศ. ๒๓๖๖ ปัจจุบันไม่มีหลัก ฐานเดิมของวัดพระจันทร์ปรากฏให้เห็น หลักฐานครั้งสุดท้ายปรากฏเมื่อประมาณ ๕๐ - ๖๐ ปี ที่แล้ว มีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่มุมสุดตะวันตกของอาคารเรียนหลังใต้ ปัจจุบันถูกโค่นล้มไปแล้วเช่นกัน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน : พระปลัดวิรัตน์ อาภาธโร

 06 มกราคม 2559