"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[23 ก.พ. 2561]

.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ

รายละเอียด :

 พสกนิกรเมืองแม่เหียะ ร่วมจิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ สนองพระราชปณิธานในหลวง ร.10 วันที่23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณ หมู่บ้านเพชรบุรินทร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ มทบ.ที่33 กองพันพัฒนาที่3 เทศบาลตำบลหนองควาย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน ชุมชนเพชรบุรินทร์ และจิตอาสาพระราชา ประชาชนเมืองแม่เหียะ พร้อมใจ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้ “โครงการจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ เราทำความดีด้วยหัวใจ” ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนองพระราชปณิธานในหลวงรัชกาล ที่ 10 ครั้งที่3 ดำเนินการขุดลอกลำคลองถนนเชียงใหม่-ฮอด เชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ และตำบลหนองควาย โดยได้รับความร่วมมือจาก จากมณฑลหารบกที่ 33 และกองพันพัฒนาที่ 33 นำกำลังทหารกว่า 50 นาย พร้อมทั้งพสกนิกรจิตอาสา กว่า 100 คน ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในครั้งนี้ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า จากข้อสั่งการของ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มอบแนวทางให้ไปดำเนินงานในการจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำ ทำทางระบายน้ำ หรือพัฒนาแหล่งน้ำ สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ โดยให้ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ช่วยกันฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเก็บขยะเพื่อสะดวกในการระบายน้ำ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันขุดลอก คูคลองขยายแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช และขยะตามแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มการกักเก็บน้ำร่วมถึงทำทางระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันอุทกภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ดังนั้นจึงได้มีการบูรณาการร่วมกับ มณฑลที่ 33 กองพันพัฒนาที่ 33 จึงร่วมกับ อปท.ข้างเคียง ที่มีส่วนร่วม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือองค์กร 28 เครือข่าย ชมรมจิตอาสาพระราชาเมืองแม่เหียะ ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะซึ่งเป็นพื้นที่กลางน้ำ ก่อนระบายเข้าสู่คลองแม่ข่า ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เรื่อยมา จนถึงครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 เป็นลำคลอง เชื่อต่อระหว่างเทศบาลเมืองแม่เหียะและเทศบาลตำบลหนองควาย ระยะทาง กว่า 500 เมตร ซึ่งประสบปัญหา ผักตบชวาและวัชพืชขวางการไหลของน้ำ จึงได้บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าดำเนินการ คาดว่าใช้เวลา 2 วัน จะแล้วเสร็จ และจะได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องสำรวจลำเหมือง และลำคลองในพื้นที่ เพื่อจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำทั้งตำบลแม่เหียะ ต่อไป


ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง