"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[21 ก.ย. 2561]

ประชุม ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาคม ม.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างพนัง ม.2 และ ลงพื้นที่

รายละเอียด :

วันที่ 21 กันยายน 2561 
เวลา 13.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน ร่วมประชุม ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาคม ม.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างพนัง ม.2 และ ลงพื้นที่ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างพนังม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง