"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[01 ต.ค. 2561]

มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

รายละเอียด :

วันที่ 1  ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.

นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  ร่วมกัน สร้างสรรค์ มาร่วมกันสร้างพลังแห่งความสามัคคี ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดีที่สุด เพื่อคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับประชาชนเมืองแม่เหียะ มุ่งสู่ “เมืองแห่งความสะอาด และเมืองแห่งความปลอดภัย เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งสังคมคุณภาพ และคุณธรรม ตามวิสัยทัศน์


ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง