"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[01 พ.ย. 2561]

การปฐมนิเทศพนักงานจ้าง ที่เข้ามาเริ่มปฏิบัติงานใหม่

รายละเอียด :

วันพฤหัสบดีที่ 1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ มอบหมายให้ นางสาวอังคณา ปริยสิริ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานจ้าง ที่เข้ามาเริ่มปฏิบัติงานใหม่

การปฐมนิเทศดังกล่าวฯ เพื่อให้พนักงานจ้างทราบถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ วิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ รองปลัดเทศบาลกล่าวมอบนโยบายและให้โอวาท โดยเน้นในเรื่องของพัฒนาศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและขอยินดีต้อนรับทุกคนที่จะมาร่วมอุทิศแรงกายแรงใจเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนเทศบาลเมืองแม่เหียะอย่างยั่งยืนต่อไป


ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง