"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[03 ก.พ. 2562]

โครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนและศึกษาดูงานการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยหลักธรร

รายละเอียด :

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ , คณะผู้บริหาร ประธานสภา,สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลแม่เหียะ ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน ตามโครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนและศึกษาดูงานการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยหลักธรรมภิบาลและการมีส่วนร่วม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง