"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[11 ก.ค. 2562]

หล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

รายละเอียด :

ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 และฟังธรรม ธรรมสัญจรครั้งที่ 16 โครงการ "ธรรมนำทาง สร้างสุขภาพจิต" เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสืบสานประเพณีที่ดีงามนี้ สืบไปครับ


ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง