"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[05 ก.ย. 2562]

แม่เหียะเอาจริง ควบคุมไข้เลือดออกในตำบล คาดหวังเกิดน้อยกว่าทุกปี

รายละเอียด :
ทม.แม่เหียะ ร่วมกับชมรมกำนัน-ผญบ. รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ชมรม อสม. ร่วมปฏิบัติการกำจัดยุงลาย และควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกหลังคาเรือน หลังจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกหลายพื้นที่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายก ทม.แม่เหียะ เปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใย ในปัญหาโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกนั้น ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ ดำเนินการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ชุมชนทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรม “กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกอาทิตย์” ด้วยการสำรวจแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก


ทม.แม่เหียะ จึงเล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหานี้เป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนดำเนินการ เฝ้าระวังไข้เลือดออกในพื้นที่ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ฉีดพ่นสารกำจัดยุง อย่างเร่งด่วนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เคาะประตูทุกหลังคาเรือน สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในหมู่บ้านโดย อสม.หมู่บ้าน อีกด้วย


นางดารณี วงค์โชติวัฒนา ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม แนะมาตรการป้องกันการกำจัดลูกน้ำลุงลายว่าทางรพ.สต.ได้ร่วมมือกับเทศบาล ชมรมกำนัน-ผญบ. พร้อมทั้ง อสม.ตำบล ลงพื้นที่แนะมาตรการ “3 เก็บ ป้องกันไข้เลือดออก” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ป้องกันโรคจากยุงลาย สำหรับประชาชนท่านใดมีไข้สูงลอย 39-40 องศา มีหน้าแดง โดยมากไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอ เด็กโตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ หรือมีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน โดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว อย่านิ่งนอนใจ ให้รีบมาพบแพทย์โดยด่วน


นางอัจฉราวรรณ จันทร์เจนจบ ประธาน อสม.ต.แม่เหียะ กล่าวเพิ่มเติม ทางชมรม อสม.ต.แม่เหียะ ทุกหมู่บ้าน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ด้วยหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ให้ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี แม้เราเป็นชาวบ้าน เราก็สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ ตามคำขวัญของอสม. ดังนั้นสมาชิก อสม. กว่า 150 คน ใน ต.แม่เหียะ จึงร่วมแรงร่วมใจควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยคาดหวังว่า จะไม่พบผู้ป่วยใน ต.แม่เหียะ หรือถ้าพบให้พบน้อยที่สุด จากสถิติเมื่อเทียบกับปี ก่อนๆ ปีนี้เราดำเนินการอย่างจริงจัง หากทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ป้องกัน รวมถึงประชาชนทุกหลังคาเรือน หันมาดูแลตนเองและบ้านเรือน เชื่อแน่ว่า เราจะควบคุมไข้เลือดออกใน ต.แม่เหียะ ได้อย่างแน่นอน

ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง